Οικόπεδα για τη λειτουργία επανεγκατάστασης / Οικόπεδο για κατοικία σε Αυστρία

ιδιοκτησία

τοποθεσία
Ταχυδρομικός κώδικας από
Ταχυδρομικός κώδικας να
θέση

Μέγεθος σε m²
απόνα
έρευνα