λειτουργία αντικείμενο / αίθουσα / μετοχή / συνεργείο σε Κάτω Αυστρία

ιδιοκτησία

τοποθεσία
Ταχυδρομικός κώδικας από
Ταχυδρομικός κώδικας να
θέση

Μέγεθος σε m²
απόνα
έρευνα